Din guide till herr­gar­de­ro­ben

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det finns många sätt att ut­veck­la sin gar­de­rob ­un­der vin­ter­sä­song­en. Krop­pen ska byl­sas med yt­ter­plagg, hu­vu­det vär­mas och tro­tjä­na­re som flanellbyxan får job­ba hårt till var­dags­loo­ken. Sam­ti­digt ­av­lö­ser ­fest­lig­he­ter­na varand­ra och det gäl­ler att ha hål­la koll på de­tal­jer­na – som den rät­ta smokingskon till ­ex­em­pel. Träf­fa rätt och bli en vinnare på ny­år­spar­tyt!

Rock i ca­sen­ti­noull, Suitsupp­ly. Slips, 699 kr, ­Oscar ­Jacobson. Skjor­ta, 1 595 kr, Dra­ke’s/Lund&Lund. ­S mo­king­sko, 3 995 kr, Jo­seph Che­a­ney & Sons/ Lund&Lund. Mös­sa i kash­mir, 995 kr, Gran Sas­so/ Lund&Lund. Man­schett­knap­par, 2 475 kr, Ge­org Jen­sen....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.