Ni­els Hol­dorf

StiLikO­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

nils ut­gör ena hal­van av du­on bakom ac­ces­so­ar­fö­re­ta­get Shi­bu­mi Ber­lin. en fli­tig be­sö­ka­re på mo­de­mäs­san pit­ti uo­mo och väl­känd i #menswear­kret­sar och ef­ter­trak­tad bland stre­etsty­le­fo­to­gra­fer­na. ni­els lyc­kas på ett fö­re­döm­ligt sätt slå hål på my­ten att tys­kar in­te skul­le va­ra väl­kläd­da. Hans res­li­ga fi­gur ses all­tid i oklan­der­li­ga skräd­da­de ko­sty­mer från ita­li­en mat­cha­de med de eg­na ac­ces­so­a­rer­na. in­te säl­lan häng­er en ca­sen­ti­no non­cha­lant över ax­lar­na vil­ket gör ho­nom till en mo­dern sti­li­kon i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.