Fa­bio At­ta­na­sio

Ex­per­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

the be­spo­ke du­des

Hur kom­mer det sig att du gil­lar Casentinorocken så mycket?

– Det jag gil­lar mest med ca­sen­ti­no är att det är ett prak­tiskt ma­te­ri­al. Det vär­mer när det är kallt på vin­tern och man hål­ler sig torr om det reg­nar. Det finns dess­utom i rik­tigt många oli­ka fär­ger att väl­ja mel­lan och kos­tar be­tyd­ligt mind­re än vad kash­mir gör.

Vil­ka fär­ger fö­re­drar du att den sys upp i?

– Jag gil­lar per­son­li­gen de ny­an­ser av blått, rost­rött och brunt som ­fö­re­ta­get Tacs er­bju­der.

Nå­gon spe­ci­ell mo­del av över­rock som du fö­re­drar ca­sen­ti­non i?

Ja, jag fö­re­drar den i dub­bel­knäppt ut­fö­ran­de, med ut­an­på­lig­gan­de fic­kor med lock, knap­par på ­är­mav­slu­tet, mar­tinga­la­spän­ne i ryg­gen och mitt­slits med knap­par längst ner. Jag kan även tän­ka mig den en­kel­knäppt med slut­tan­de fic­kor.

Hur skall man kom­bi­ne­ra och mat­cha den?

– Den fun­ge­rar med i stort sett allt. Från ko­stym till jeans och ger en le­dig touch till he­la loo­ken. Jag mat­char den gär­na med grov tweed och boots som en hyll­ning till ma­te­ri­a­lets ru­sti­ka och lant­li­ga ur­sprung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.