Tom Ford

StiLikO­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det finns hur mycket som helst att sä­ga om den­na stjärn­de­sig­ner som blev le­gen­da­riskt ef­ter att lyft bå­de Guc­ci och Yves Saint Lau­rent un­der slu­tet av nit­ti­o­ta­let och förs­ta de­len av noll­noll­ta­let. 2006 lan­se­ra­de han sin egen förs­ta kol­lek­tion och le­ve­re­rar än i dag ab­so­lut lyx med väl­skräd­da­re sil­hu­et­ter och in­te säl­lan kon­tro­ver­si­el­la kam­pan­jer med in­slag av nak­na kvin­nor. Han är själv en van bä­ra­re av smoking och är nog en av dem som nu­me­ra klär flest man­li­ga stjär­nor i smoking på Oscars­ga­lan. 2009 pro­du­ce­ra­de han sin förs­ta film, A Sing­le man, vil­ken togs emot väl. i skri­van­de stund har hans and­ra film pre­miär, thril­lern Noctur­nal Ani­mals.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.