mar­tin ge­lin skri­bent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

Mar­tin Ge­lin har ar­be­tat som jour­na­list i New York se­dan 2001 och är författare till fem böc­ker om USA, bland an­nat Den ame­ri­kans­ka hö­gern. I det här num­ret av Pla­za Uomo träf­far han New Yorks sti­li­kon Da­vid Coggins för ett läng­re sam­tal om ame­ri­kansk stil och ita­li­ens­ka cock­tails.

– Coggins är en väl­digt un­der­hål­lan­de sam­tals­part­ner. Jag ­gil­la­de hans te­o­ri om att de bäst kläd­da män­nen of­ta läng­tar ef­ter and­ra län­der. Brit­ter för­sö­ker se ut som italienare och ja­pa­ner som ame­ri­ka­ner.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.