malm­borg on­li­ne

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Sty­lis­ten och mo­de­ent­re­pre­nö­ren Mar­cus Malm­borg lan­se­rad i vint­ras en egen webb­s­hop och öka­de där­för till­gäng­lig­he­ten re­jält för dem som in­te har vägar­na för­bi hans showroom på Strand­vä­gen i Stock­holm. Det är i förs­ta hand ­ita­li­ens­ka kon­fek­tions­fö­re­ta­get Ei­dos som säljs vil­ket är na­tur­ligt då Mar­cus fö­re­trä­der dem i Skan­di­na­vi­en. Vid ­si­dan av det­ta finns trai­ners från den ­hy­pa­de de­sig­nern Christi­an Kim­ber. www.mar­cusmalm­borg.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.