Bresciani

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Spe­ci­a­li­tet: Se­dan 1970 lyx­strum­por för män och kvin­nor. 2012 in­tro­du­ce­ra­des lyx­un­der­klä­der på mark­na­den. Grun­da­re: Ma­rio Bresciani. Nu­va­ran­de fö­re­tags­le­da­re: Två sö­ner, svär­dot­ter och barn­barn – Ma­si­mi­li­a­no, Fa­bio, Car­la och ­Fernando Bresciani. Grun­dat: 1970. Adress: Via Cam­po Ro­ma­no 34/36, 24050 Spi­ra­no. Webb: www.bresciani.it Instagram: @bre­sci­a­ni1970

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.