sti­li­ko­nen

Maxim Lundh

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den­ne blott 23-åri­ge skåns­ka stu­dent har trots sin ål­der en fe­no­me­nal stil­käns­la som på kort tid gjort ho­nom till en av stre­etsty­le fo­to­gra­fer­nas fa­vo­ri­t­ob­jekt på Pit­ti Uomo. Vid si­dan av stu­di­er­na re­pre­sen­te­rar han Fa­bio At­ta­na­sio som agent för den­nes sol­glas­ö­gon­mär­ke TBD Ey­ewear i Skan­di­na­vi­en. Stil­käns­lan kom­bi­ne­rat med en öd­mjuk och ge­nom­sym­pa­tisk per­son­lig­het gör att han kom­mer att gå långt. Kom ihåg var ni hör­de det först!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.