viss­te du att ...

Plaza Uomo - - MANUAL -

Mocka på eng­els­ka he­ter su­e­de. Det­ta kom­mer från frans­kans gants de Suè­de vil­ket över­satt be­ty­der hands­kar från Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.