kha­kin s ur­sprung

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den klas­sis­ka fär­gen kha­ki som chinos of­ta bärs i har mi­li­tärt ur­sprung. Många tvis­tar om dess ex­ak­ta upp­komst. Den van­li­gas­te te­o­rin är att det var mi­li­tä­ren Sir Har­ry Lums­den, som 1848 var kom­men­dör för ett brit­tiskt re­ge­men­te i In­di­en, som in­tro­du­ce­ra­de fär­gen på uni­for­mer­na. In­nan det var de vi­ta. Orsaken var att den­na jord­färg ka­mofle­ra­de bätt­re. Kha­ki be­ty­der just ock­så damm- el­ler jord­färg på hin­di. Ini­ti­alt skic­ka­des det­ta bo­mulls­tyg från Eng­land men när det tog slut fär­ga­de man si­na vi­ta uni­for­mer på plats. De an­vän­de bland an­nat ma­za­ri­pal­mens saft lik­som mull­bär­sjuice för att åstad­kom­ma den­na färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.