Tai­lor Caid

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det skall till en ja­pan för att gö­ra de snyg­gas­te sack su­it­sen i dag! Den ja­pans­ka ­skräd­da­ren Tai­lor Caid, som bland an­nat job­bar med The Ar­mou­ry i New York och Hong Kong, har en ­hus­stil som tyd­ligt in­spi­re­rats av den ame­ri­kans­ka ivy-sti­len från ­mit­ten av för­ra sek­let. Som med så ­myc­ket an­nat, när en ja­pansk fir­ma an­sträng­er sig, blir det bra, ­rik­tigt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.