Öpp­na knapp­hå­let

Plaza Uomo - - MANUAL -

Har ni nå­gon gång tänkt på att en nor­mal ka­vaj har fy­ra små knap­par vid ärm­slu­tet. Ibland kan man se att nå­gon har knäppt upp en el­ler två knap­par. Förr i ti­den var det en dis­kret lyx som ba­ra fö­re­kom på skräd­dar­syd­da ka­va­jer. Nu­me­ra fö­re­kom­mer det även på fär­di­ga plagg i läg­re pris­klas­ser. Vad är då funk­tio­nen med att kun­na öpp­na dem? Egent­li­gen ing­en, för vem vill rul­la upp sin ka­va­järm. Det skul­le se märk­ligt ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.