Insta­lan­se­ring

Plaza Uomo - - JOURNAL - www.ome­ga­wat­ches.com @ome­ga

Ti­di­ga­re i år fick vi ta del av ett nytt fe­no­men som vi spår kom­mer att fort­sät­ta. Klock­mär­ket Ome­ga lan­se­ra­de då en spe­ci­alut­gå­va av sin iko­nis­ka kro­no­graf Speed­mas­ter på Instagram och ing­en an­nan­stans. Kloc­kan som släpp­tes i en be­grän­sad upp­la­ga om 2012 kloc­kor kun­de en­dast bo­kas via en länk på Ome­gas in­stagram­kon­to. Var­för man val­de att gö­ra på det­ta sätt är egent­li­gen lo­giskt. Det he­la sked­de på en tis­dag som en ­hyll­ning till klock­blog­gen Fra­tel­lo wat­ches som för drygt fem år se­dan star­ta­de #Spee­dyTues­day vil­ket fått Spe ed mas­ter fan­tas­ter över­he­la värl­den att var­je tis­dag pos­ta en bild på sin kloc­ka och tag­ga­de den på det­ta sätt. Ge­ni­alt Ome­ga!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.