Håll i de­sign­hat­ten

Plaza Uomo - - FINAL -

Fla­me­kee­pers Hat Club

Hatt­pa­ra­di­set för man­nen som för­står sig på och upp­skat­tar den av­gö­ran­de ­de­tal­jen på krop­pens vik­ti­gas­te – i al­la fall mest tänk­vär­da – kropps­del, hu­vu­det. @ fla­me­kee­pers­hatclub www. fla­me­kee­pers­hatclub.com 273 W 121st St, New York

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.