Hål­ler måt­tet

Plaza Uomo - - FINAL -

Alex­an­der Nash

Om du är på jakt ef­ter ett möns­ter som stic­ker ut el­ler sö­ker ett djär­va­re ut­tryck, då kom­mer du att kän­na dig hem­mas­tadd hos den här kil­len som in­te är rädd för att blan­da klas­sis­ka skär­ning­ar och lek­full es­te­tik. @alex­an­der­nash www.alex­an­der­nash.com 112 W 27th St #502, New York

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.