Ita­li­ensk trio

Plaza Uomo - - FINAL -

The Spa­ce NYC

För sam­man tre häf­ti­ga italienare och låt dem vi­sa upp si­na pro­duk­ter och du kom­mer att få se nå­got rik­tigt snyggt, tren­digt och sam­ti­digt tid­löst. The Spa­ce NYC är en ska­pel­se av Max Pog­lia, ­Ales­sandro Squar­zi och He­lio Asca­ri. @the­spa­cenyc www.the­spa­ce-nyc.com Scott Avenue 99, Broo­klyn, New York

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.