VÅR VÄN

Populär Arkeologi - - Innehåll -

Hun­den är vårt älds­ta hus­djur. Att den do­me­sti­ce­ra­de var­gen kom att stå oss nä­ra fram­går av vårt ti­di­ga grav­skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.