Opp­land fyl­ke

Populär Arkeologi - - Glaciärarkeologi -

Opp­land fyl­ke är ett norskt fyl­ke, som grän­sar till Sør-trøn­de­lag, Mø­re och Roms­dal, Sogn och Fjor­da­ne, Bus­ke­rud, Akers­hus, Oslo och Hed­mark. Som en­da fyl­ke I Nor­ge har det var­ken kust el­ler gräns mot nå­got an­nat land, ut­an grän­sar ba­ra till and­ra fyl­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.