En fi­en­de?

Populär Arkeologi - - Arkeogenetik -

Ut­an­för den 5 000 år gam­la Al­vast­ra pål­bygg­nads in­gång hit­ta­des en skal­pe­rad ung mans hu­vud. Han är en av många in­di­vi­der från sten­ål­dern som un­der­söks i At­las­pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.