Land­vin­ning till havs

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Ve­ten­skaps­rå­det har ny­li­gen be­vil­jat ar­ti­kel­för­fat­ta­ren och hans grupp fy­ra års forsk­nings­me­del för att ut­veck­la en blå ar­ke­o­lo­gi. Den hand­lar in­te ba­ra om ma­rin- och sten­ål­dersar­ke­o­lo­gi, ut­an forsk­ning­en ska bred­das tvär­ve­ten­skap­ligt och re­la­te­ras till sam­ti­dens havs­frå­gor. I Sve­ri­ge är det ba­ra någ­ra få ar­ke­o­lo­ger och kvar­tär­geo­lo­ger som ar­be­tar med sten­ål­dern un­der vat­ten. Men ut­fors­kan­det av kon­ti­nen­tal­sock­lar­na och de sto­ra in­nan­ha­ven väx­er glo­balt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.