ARKEOLOGIKURS 25– 29 JUNI

Populär Arkeologi - - Läsarbrev -

Vid den me­del­ti­da fog­de­bor­gen Sty­res­holm i Torså­ker i Ång­er­man­land. An­mä­lan sker via Ho­la folk­hög­sko­las hem­si­da/som­mar­kur­ser, I sam­ar­be­te mel­lan Mur­ber­get Länsmu­se­et www.mur­ber­get.se och Ho­la folk­hög­sko­la www.rvn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.