88 000000 00 0å år

Populär Arkeologi - - Aktuellt -

Så gam­malt är det fos­si­la mel­lan­ben av ett män­ni­sko­fing­er som som har­har hit­tats i Sau­dia­ra­bi­en. Fing­ret är det äld­säld­sta­taa älds­ta spår ef­ter Ho­mo sa­pi­ens som har upp­täckts ut­an­för Afri­ka och syd­öst­ra Me­del­havs­kus­ten. Det­ta fynd ger stöd åt te­o­rin att ut­vand­ring­en från Afri­ka del­vis sked­de via sun­det vid Rö­da ha­vets syd­spets, och in­te en­bart via nord­spet­sen, som man ti­di­ga­re har tänkt sig. KÄL­LA: NATURE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.