Allt om run­ste­nar

Populär Arkeologi - - Redaktion -

I det här num­ret be­rät­tar vi om det sto­ra pro­jekt som di­gi­ta­li­se­rar allt ma­te­ri­al som finns om ru­nin­skrif­ter. Gäst­re­dak­tör för ar­ti­keln är An­ne-so­fie Gräslund som fram­för allt har fors­kat om skan­di­na­visk vi­kin­ga­tid, till ex­em­pel grav­skick, re­li­gi­ons­skif­tet och run­ste­nar som käll­ma­te­ri­al. Cecilia Christ­ner Ri­ad chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.