Stu­pa

Populär Arkeologi - - Debatt -

En stu­pa är en rund bygg­nad som of­ta in­ne­hål­ler re­li­ker el­ler re­li­giö­sa ob­jekt och an­vänds som en plats för me­di­ta­tion. Det är en av de mest er­kän­da for­mer­na av bud­dis­tisk ar­ki­tek­tur. Sti­len skil­jer sig från en kul­tur till en an­nan men den run­da struk­tu­ren är den­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.