HOTELLEXPERTEN

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Vår ho­tell­ex­pert Jo­han Lind­skog re­flek­te­rar över omöj­lig­he­ten i att ve­ta vad ett ho­tell­rum kos­tar och tip­sar om det se­nas­te i bran­schen.

DEN LI­KA MYTOMSPUN­NA som av­lägs­na ögrup­pen Ga­la­pa­gos har fått ett rik­tigt lyxhotell, Pi­ka­ia Lod­ge. Men det är in­te så il­la som det lå­ter. Det är ing­en guld­in­pac­kad mar­mor­ko­loss som har lan­dat i ett av värl­dens käns­li­gas­te eko­sy­stem ut­an en kli­mat­ne­u­tral lod­ge med en­dast 14 rum. De som chec­kar in får räk­na med att be­ta­la från 12 000 kro­nor nat­ten, men då in­går hel­pen­sion så­väl som en rad oli­ka gui­da­de ut­flyk­ter.

pi­ka­i­a­lod­ge­ga­la­pa­gos.com

Ens­lig lyx på Ga­la­pa­gos – Pi­ka­ia Lod­ge er­bju­der sväng­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.