MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Sri Lanka -

Su­nil Garden, Una­wa­tu­na

I en ljuv­lig träd­gård, full av träd, bus­kar och blom­mor, lig­ger den­na ju­vel, centralt i Una­wa­tu­na. Ett yp­per­ligt lunch­stäl­le i skug­gan, el­ler ett ef­ter­trak­tat kafé på ef­ter­mid­da­gen.

De­va­la Ro­ad, Una­wa­tu­na

King­fisher, Una­wa­tu­na

Mitt på stran­den, med ba­ra vå­gor­na som säll­skap. Det hän­der att havs­sköld­pad­dor kom­mer upp fram­för re­stau­rang­en för att grä­va ner si­na ägg i san­den. Känd för si­na go­da thai-och skal­djurs­rät­ter. De­va­la Ro­ad, Una­wa­tu­na king­fishe­ru­na­wa­tu­na.com

Dream Ca­fe, El­la

Re­stau­rang och kafé längs hu­vud­ga­tan i my­si­ga El­la, nå­gon tim­mes kör­ning sö­der om Nu­wa­ra Eliya. Mis­sa in­te de go­da jui­cer­na och trak­tens spe­ci­a­li­tet wat­ta­lap­pam, en sorts pud­ding som görs på ko­kosnöts­mjölk och ägg. Main Stre­et, El­la dreamca­fe­and­guest­house­el­la.com

Grand In­di­an, Nu­waya Eliya

All­de­les vid en­trén till Grand Ho­tel lig­ger den­na lil­la re­stau­rang, som mest på­min­ner om ett kafé. Ma­ten är där­e­mot ut­sökt och ser­vicen bra för att va­ra i Nu­wa­ra Eliya.

Slight­ly Chil­led Bam­boo Garden, Kan­dy

En här­lig tak­ter­rass med un­der­bar ut­sikt över Kan­dy. Kom ti­digt och låt so­len går ner me­dan du pro­var ba­rens spe­ci­el­la ut­bud av öl och drin­kar. Ma­ten är bra, med en lätt asi­a­tisk touch och go­da, ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv. slight­ly-chil­led.com

Lords Re­stau­rant, Ne­gom­bo

Ett yp­per­ligt stopp i Ne­gom­bo, kväl­len fö­re hem­re­sa. Du sit­ter ut­om­hus un­der tak me­dan fis­kar­na sim­mar om­kring i de små ka­na­ler­na runt om­kring. En lju­soch ar­ki­tek­turupp­le­vel­se ut­an mot­sva­rig­het på Sri Lan­ka. Ef­ter mid­da­gen er­bjuds fisk­bad, där små fis­kar äter rent di­na föt­ter un­der den stjärn­kla­ra him­len. Gra­tis för gäs­ter. lords­re­stau­rant.net

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.