Väl­de­sig­nat vid vatt­net DOCK KIT­CHEN

RES Travel Magazine - - Big Five -

Ken­sal Ri­se är ing­et stäl­le man som be­sö­ker sär­skilt of­ta ef­tersom det mest är ett bo­stads­om­rå­de, men om man är i Not­ting Hill är det lätt att ba­ra fort­sät­ta norrut tills man når Grand Uni­on Ca­nal och då är man fram­me. Pre­cis vid vatt­net lig­ger den fi­na re­stau­rang­en Dock Kit­chen och in­red­nings­de­sig­nern Tom Dix­ons showroom. Dix­on de­sig­na­de även re­stau­rang­en och det syns – det här är ett väl­digt sty­lish stäl­le att äta mid­dag på! In­te jät­te­bil­ligt, men väl värt ett be­sök för den de­sig­nin­tres­se­ra­de som vill ha en ro­lig re­stau­rangupp­le­vel­se. Por­to­bel­lo Dock, 342–344 Lad­bro­ke Gro­ve, Ken­sal Ro­ad dock­kit­chen.co.uk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.