Go­da drin­kar i hipp mil­jö NUM­BER 90

RES Travel Magazine - - Big Five -

Det öpp­nar kul stäl­len he­la ti­den i Hack­ney Wick, det unga, kre­a­ti­va om­rå­det i öst­ra London som lig­ger nä­ra den olym­pis­ka sta­di­on. Ett av de bäs­ta nya till­skot­ten är Num­ber 90, en re­stau­rang och bar som lig­ger pre­cis vid ka­na­len Ri­ver Lee Na­vi­ga­tion. Välj mel­lan att sit­ta ute vid vatt­net el­ler in­om­hus i den sto­ra lo­ka­len. Num­ber 90 har rik­tigt go­da cock­tails och ro­li­ga öl­sor­ter. Här hålls även spel­ning­ar och dj-sets. Stäng­er 23.00. 90 Wal­lis Ro­ad, Hack­ney Wick fa­ce­book.com/Num­ber90 MainYard 312 Por­to­bel­lo Ro­ad, Not­ting Hill al­ly­ca­pel­li­no.co.uk

CAJ­SA LYK­KE CARL­SON Hon har bott i den brit­tis­ka hu­vud­sta­den i över el­va år. Här hit­tar du hen­nes se­nas­te tips res.se/blogg/londoncalling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.