Kul­tur­hus i Har­lem RED ROOS­TER

RES Travel Magazine - - Big Five -

Mar­cus Samu­els­sons Red Roos­ter har va­rit po­li­ti­kers och kul­tu­re­li­tens fa­vo­ritut­flykts­mål i Har­lem i fy­ra år nu. De­ras soul food med fri­te­rad kyck­ling, våff­lor och Mac & Chee­se, samt vis­sa skan­di­na­vis­ka in­flu­en­ser, är som gjor­da för kal­la vin­ter­kväl­lar. Fa­vo­rit i höst och vin­ter bland bå­de lo­kal­bor och tu­ris­ter är de­ras sön­dags­brunch med klass-isk go­spel­kon­sert. Som de fles­ta go­spel­brun­cher i Har­lem ser­ve­ras li­ve­mu­si­ken med ge­ne­rös buffé. 310 Le­nox Avenue re­droos­ter­har­lem.com

so­ci­al.ma­cys.com/pa­ra­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.