Stor­sla­gen ar­ki­tek­tur GETTY VIL­LA

RES Travel Magazine - - Big Five -

När ol­je­mag­na­ten och konst­sam­la­ren J. Paul Getty fick slut på plats i sitt pri­va­ta gal­le­ri, lät han byg­ga en vil­la där all­män­he­ten kun­de avnju­ta sam­ling­en. Även om mer­par­ten av kons­ten i dag har flyt­tats till det mer kän­da Getty Cen­ter så är Getty Vil­la fort­fa­ran­de värt ett be­sök för si­na an­tik­vi­te­ter, sin stor­slag­na ar­ki­tek­tur och si­na vack­ra träd­går­dar. In­trä­det är gra­tis men bil­jet­ter bo­kas i för­väg på nä­tet, par­ke­ring kos­tar 15 dol­lar. 17985 Pa­ci­fic Co­ast Hig­h­way, Pa­ci­fic Pa­li­sa­des getty.edu

Ge­ne­sis

Bren­twood Country Mart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.