Värl­dens HE­TAS­TE FES­TI­VAL

RES Travel Magazine - - Transit -

SEN­SOM­MA­REN ÄR CHILINS sto­ra års­tid i ita­li­ens­ka Di­a­man­te. I sep­tem­ber var­je år bju­der den lil­la sta­den i Ka­labri­en in till en stor fes­ti­val för att hyl­la de he­ta fruk­ter­na som är omått­ligt po­pu­lä­ra ne­re på Ita­li­ens tå­spets. Fes­ti­va­len på­går i fem da­gar och av­slu­tas för­stås med en rik­tig eldslu­kar­täv­ling där det gäl­ler att äta så myc­ket chi­li som möj­ligt ut­an att sval­ka sig med an­nat än bröd. En halv­tim­me har del­ta­gar­na på sig och Fran­ce­sco Vec­chio, en mag­stark lä­ka­re från Co­mo, in­ne­har re­kor­det på 800 gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.