ANET­TE MA­SUI

RES Travel Magazine - - Medarbetare Och Ledare -

Anet­te Ma­sui är en väle­ta­ble­rad för­fat­ta­re och fri­lans­jour­na­list. Mel­lan åren 2005 och 2009 var hon sta­tio­ne­rad som kul­tur­råd i To­kyo och res­te då runt med sin familj i Ja­pan och ba­da­de i lan­dets vack­ras­te och mest mytomspun­na, he­ta käl­lor. Hon tror obe­ting­at på käl­lor­nas he­lan­de kraft och dröm­mer om att ska­pa sitt eget on­sen-in­spi­re­ra­de bad­kar hem­ma i lä­gen­he­ten i Stock­holm. I det här num­ret av RES de­lar hon med sig av si­na er­fa­ren­he­ter i re­por­ta­get om de ja­pans­ka käl­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.