BOENDE

RES Travel Magazine - - Guide Thailand -

Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Re­sort

Ett skönt och av­slapp­nat bou­ti­que­ho­tell i söd­ra än­den av den långa stran­den i Hua Hin med en fan­tas­tisk fru­kost. Sto­ra rum och en här­lig pool. Vill du kom­ma bort från den värs­ta kom­mer­sen i Hua Hin är det här stäl­let för dig. 83/188 Soi Hu­at­ha­non 23, Kha­o­ta­kieb-Hua Hin Ro­ad Hua Hin le­tus­sea.com

Han­sar Pran­bu­ri

Ho­tel­let vid slu­tet av stran­den. Kanske in­te de all­ra fi­nas­te rum­men som du kom­mer att stö­ta på, men lä­get är svårsla­get. Hit kom­mer du för to­tal av­slapp­ning. Det finns ing­et att gö­ra och det är en bra bit in till närms­ta by, så om det är vi­la och lugn som du sö­ker är det hit du ska ta dig. Sam Roi Yot sub-district, Ban Sam Roi Yot, Prachu­ap han­sarpran­bu­ri.com

Baan Grood Ar­ca­dia Re­sort & Spa

Ett skönt li­tet ho­tell, un­ge­fär 20 mil sö­der om Hua Hin, som har kvar all sin thai­länds­ka charm. Rum­men är helt okej, hit hit­tar in­te många ut­länds­ka tu­ris­ter och ho­tel­let er­bju­der ett pris­värt boende pre­cis vid stran­den. Om du le­tar lyxhotell i klas­sisk be­mär­kel­se är in­te den­na by nå­got för dig – men om du le­tar charm så har du kom­mit rätt. 333/2 Moo 3 T.Thong­chai A.Bangsa­pan, Bank­rut Be­ach, Baan Grood Be­ach, Prachu­ap Khi­ri Khan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.