ÄTA & DRICKA

RES Travel Magazine - - Guide Thailand -

Längs din väg mel­lan Hua Hin och Chump­hon kom­mer du att fin­na mäng­der av ma­gis­ka, små re­stau­rang­er som kom­mer att choc­ke­ra dig med sin mat­lag­ning. Du kom­mer att hit­ta här­li­ga mat­mark­na­der och små hål i väg­gen. Min re­kom­men­da­tion är en­kel: Vå­ga tes­ta allt! Det är här som du hit­tar den all­ra bäs­ta thai­ma­ten. I fis­ke­by­ar­na som du pas­se­rar do­mi­ne­rar så klart al­la ha­vets läc­ker­he­ter som gril­la­de krab­bor, rä­kor, ton­fisk och bläck­fisk. Den ena an­rätt­ning­en go­da­re än den and­ra. Thai­ländsk kok­konst hand­lar om ba­lans i sma­ker­na salt, sött, syr­ligt och hett. Så gör som thai­län­dar­na själ­va – be­ställ in en hel buffé av rät­ter, ställ dem på mit­ten av bor­det och de­la med di­na vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.