The Doll’s House DE­KA­DENT DOCK­HUS

RES Travel Magazine - - Big Five -

The Doll’s House lig­ger på fi­na Hox­ton Squa­re, ett trev­ligt torg i öst­ra London. Här hit­tar man många bra stäl­len, men The Doll’s House är min fa­vo­rit – en rik­tigt fin och snyggt in­redd bar och re­stau­rang. Lo­ka­len är ljus och luf­tig och har ro­li­ga Trom­pe l’oei­l­il­lust­ra­tio­ner på väg­gar­na. Pro­va es­pres­so-mar­ti­nin el­ler de­ras whis­ky sour. Det går in­te att ba­ra dy­ka upp ef­tersom ba­ren egent­li­gen ba­ra är till för med­lem­mar (med­lem­skap är gra­tis men du mås­te ta med en pre­sent, som en flas­ka fin­sprit) men bo­kar man mid­da­gen i för­väg går det bra att in­te va­ra med­lem. 35 Hox­ton Squa­re, Hox­ton the­dolls­house.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.