Sha­ring is ca­ring NENI

RES Travel Magazine - - Big Five -

På Neni ly­der mot­tot “Sha­ring is ca­ring”. Här ser­ve­ras ara­biskis­ra­e­lisk mat, gjord för att de­las. Re­stau­rang­en är be­lä­gen på top­pen av 25hours Ho­tel till­sam­mans med vat­ten­hå­let Mon­key Bar. På Neni ser­ve­ras det enk­la läc­ker­he­ter som gril­lad au­ber­gi­ne med to­mat­frön och hum­mus el­ler röd­bets- och mo­rots­sal­lad med ros­ta­de se­sam­frön. Li­kaså allt från kött, fisk och få­gel till många ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv. Ut­sik­ten gör sitt och så även den gröns­kan­de och djung­el­li­ka at­mo­sfä­ren. Se till att bo­ka bord, ett halv­år ef­ter öpp­ning­en är Neni fort­fa­ran­de li­ka hett och full­bo­kat. Av­slu­ta mid­da­gen med en drink på Mon­key Bar. 25 hours Ho­tel Bud­a­pes­ter Stras­se 42–44 Metro: Zoo­lo­gi­scher Gar­ten neni.at/hp/neni-berlin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.