Mär­ke­s­nör­dens Mek­ka AMERICAN RAG

RES Travel Magazine - - Big Five -

American Rag har bli­vit en själv­klar des­ti­na­tion på LA:s shop­ping­kar­ta för bå­de män och kvin­nor. Här trängs hip­pa mär­ken som Rag & Bo­ne och Iro med hand­ploc­ka­de vin­ta­ge­plagg. Af­fä­ren har dess­utom vad de kal­lar en ”de­nim bar” där jean­snör­dar till­bring­ar tim­mar med att bo­ta­ni­se­ra bland ett ut­bud av ja­pans­ka kult­mär­ken och spe­ci­alut­gå­vor av Le­vi’s. 150 South La Brea Avenue am­rag.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.