Bäs­ta strand­ma­ten SU­PER­BA FOOD + BRE­AD

RES Travel Magazine - - Big Five -

Ve­nice-in­sti­tu­tio­nen Su­per­ba Snack Bar har yng­lat av sig och öpp­nat ett kafé någ­ra kvar­ter bort från ori­gi­na­let på Rose Avenue. Me­dan Snack Bar gör sig bäst för mid­dag – de­ras car­bo­na­ra med rökt pas­ta är om­ta­lad i LA – så är ny­öpp­na­de Food + Bre­ad per­fekt för en snabb­lunch. El­ler gör som jag: gå hit för att ploc­ka upp en pick­nick på väg till stran­den. 1900 Lin­coln Bou­le­vard su­per­ba­foodand­bre­ad.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.