PARIS

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Näs­tan varten­da gat­hörn i Paris har va­rit en filmde­kor. Vår trog­ne med­ar­be­ta­re Magnus Fal­ke­hed gui­dar oss ge­nom sta­den och vi­sar upp si­na ab­so­lu­ta film­pär­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.