MAL­LOR­CA

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Som­ma­rens he­tas­te ö sta­vas Mal­lor­ca och även om det är en gam­mal be­kant­skap för många så finns det all­tid myc­ket nytt att upp­täc­ka. Mal­lor­ca­ex­per­ten, jour­na­lis­ten och fo­to­gra­fen Jör­gen Ulvs­gärd har koll på det se­nas­te och de dolda pär­lor­na. an­nan­stans. Skri­ben­ten och fo­to­gra­fen Jör­gen Ulvs­gärd tar dig med på ett spanskt ridä­ven­tyr, sit­tan­des på en vit an­da­lu­si­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.