Be­rät­ta om er re­sa.

RES Travel Magazine - - Transit -

– Vi kom­mer att bo i vår hus­bil och job­ba oss ner mot nor­ra Spa­ni­en längs kus­ten och sen får vi se vart vi tar vägen. Vi har in­te rik­tigt be­stämt ex­akt resrutt. Vi kom­mer att för­sö­ka lyss­na myc­ket på vad and­ra re­kom­men­de­rar längs vägen. Vi vill fram­förallt stan­na på plat­ser där vi kan vand­ra, klätt­ra el­ler sur­fa – el­ler än­nu bätt­re: kom­bi­ne­ra al­la tre in­tres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.