BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - Guide Phuket -

Ca­sa Blan­ca Bou­ti­que Ho­tel

Lig­ger i de por­tu­gi­sis­ka kvar­te­ren i Phu­ket Town och är en myc­ket vac­ker bygg­nad i ko­lo­ni­al stil med sti­ligt in­red­da rum. Dub­bel­rum från cir­ka 600 kro­nor nat­ten.

Shang­hai Man­sion Bang­kok

Om du mås­te över­nat­ta en natt i Bang­kok in­nan re­san fort­sät­ter mot Phu­ket kan jag re­kom­men­de­ra Shang­hai Man­sion. Ett su­ve­ränt ho­tel­lal­ter­na­tiv mitt i Chi­na­town i cen­tra­la Bang­kok. Det är ett om­byggt och re­no­ve­rat gam­malt pa­lats för­vand­lat till bou­ti­que­ho­tell med gångav­stånd till Ya­o­wa­rat Mar­ket och om­gi­ven av en mängd trev­li­ga ga­tu­re­stau­rang­er. Dub­bel­rum från 600 kro­nor nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.