SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Guide Madagaskar -

Na­tio­nal­par­ken An­da­si­be

Här finns värl­dens störs­ta le­mur, in­d­ri och med en gui­de är chan­sen stor att få dem på nä­ra håll. Störst chans att få se dem är mel­lan 07–11 på mor­go­nen och då kan man även hö­ra dem ”sjunga”. I par­ken, som lig­ger någ­ra mil ös­ter om hu­vud­sta­den An­ta­na­na­ri­vo, finns ock­så många and­ra uni­ka ar­ter. Gui­da­de tu­rer går bå­de dag­tid och nat­te­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.