MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Guide Queensland -

Grand­vi­ew Ho­tel Pub & Re­stau­rang

Ett le­gen­da­riskt ho­tell som nu är pub och re­stau­rang. Det lig­ger i den lil­la hamn­sta­den Bo­wen längs Suns­hi­ne Hig­h­way mel­lan Bris­ba­ne och Cairns och är känd för film­in­spel­ning­ar­na av fil­men Austra­lia där fle­ra av sce­ner­na ut­spe­lar sig i den­na vack­ra trä­bygg­nad från 1864. Vann för­ra året pris för Best Ca­su­al Di­ning av Queensland Ho­tels As­so­ci­a­tion.

Bist­ro C

Po­pu­lär re­stau­rang för bå­de lunch och mid­dag. Lig­ger di­rekt vid be­achen La­gu­na Bay. Fräscht stäl­le och god mat med fisk och skal­djur som sin spe­ci­a­li­tet. 49 Hastings Stre­et, Noo­sa He­ads bist­roc.com.au

Loca­le Noo­sa Re­stau­rant & Bar

Det­ta är ett av mi­na fa­vo­rit­stäl­len i Noo­sa. Ita­li­e­nin­spi­re­rad re­stau­rang i skön mil­jö. Ut­märkt kök och trev­lig per­so­nal. Lig­ger nä­ra stran­den och är myc­ket po­pu­lär, så bo­ka i tid. 62 Hastings Stre­et, Noo­sa He­ads loca­le­noo­sa.com.au

Rain­bow Be­ach Hor­se Ri­des

Här kan du bo­ka en rid­tur på en av värl­dens häf­ti­gas­te strän­der, Rain­bow Be­ach. Välträ­na­de och välsköt­ta häs­tar. Att ga­lop­pe­ra i sol­ned­gång­en är ma­giskt. Rain­bow Be­ach rain­bow­be­ach­hor­se­ri­des.com.au

Tja­pu­kai Abo­ri­gi­nal Cul­tural Park

Kanske ett av de bäs­ta sät­ten att snabbt få en in­blick i urin­vå­nar­nas liv i Austra­li­en. Vid si­dan om lig­ger Sky­rail som tar dig upp över regn­sko­gen och ger en su­ve­rän ut­sikt över Cairns. Ka­me­runga Ro­ad, Cara­vo­ni­ca La­kes tja­pu­kai.com.au, sky­rail.com.au

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.