BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - Frankrike -

Ho­tel Mont Blanc

Fem­stjär­nigt, klas­siskt ho­tell med en pam­pig fo­a­jé. Ho­tel­let bygg­des re­dan i bör­jan av 1900-ta­let men re­no­ve­ra­des ny­li­gen och är nu i topp­skick. Sto­ra, vack­ra rum. På­kostad spa-av­del­ning och ut­om­huspool. Cham­pagne­ba­ren är nå­got all­de­les ex­tra. Dub­bel­rum från cir­ka 118 Pla­ce de I’Ég­li­se ho­tel­fau­cig­ny-chamonix.com

Park Ho­tel Su­is­se

Tack va­re sitt cen­tra­la lä­ge på Al­lée du Ma­jestic är fyr­stjär­ni­ga Park Ho­tel Su­is­se ett po­pu­lärt ho­tell i Chamonix. Mo­der­na rum, väl­re­nom­me­rad spa-av­del­ning och fan­tas­tis­ka vy­er upp mot 239 Avenue Michel-Croz moo­bar­cu­i­si­ne.com

La Mai­son Car­ri­er

Klas­sisk, fransk re­stau­rang i det öv­re prislä­get. Här äter du rik­tigt gott, ser­vicen är i topp­klass och 87 Rue des Mou­lins mun­chie.eu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.