MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Frankrike -

Moö

Lunch, mid­dag och kvälls­z­häng i ba­ren. Stim­migt, trev­ligt och bra. Här träf­far du gam­la Cha­mo­nix­le­gen­der, proffså­ka­re, ski bums och lo­kal­be­folk­ning­en. Kort sagt – al­la går hit. Bra mat ut­an att va­ra nå­gon lyx­re­stau­rang, du får myc­ket för peng­ar­na.

Mun­chie

Mo­dernt kök med asi­a­tis­ka in­flu­en­ser och väs­ter­ländsk sus­hi med en twist. Svensk­äg­da Mun­chie är ett tren­digt stäl­le men med föt­ter­na på jor­den och ma­ten hål­ler högs­ta klass. Per­so­na­len bor i Chamonix för att åka ski­dor, snow­board och för att klätt­ra, och den at­ti­ty­den av­speglas ock­så på stäm­ning­en och kli­en­te­let. Ba­ren är li­ka trev­lig som själ­va re­stau­rang­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.