MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Barcelona -

Skal­djurs­fros­sa i bud­get­for­mat LA PA­RA­DE­TA

Det förs­ta du mö­ter när du sti­ger in på kro­gen La Pa­ra­de­ta är en enorm fisk­disk, likt den du hit­tar på en sa­lu­hall. Det är från den­na väl­sor­te­ra­de fisk­disk du väl­jer vil­ken fisk och skal­djur du vill ha samt hur de ska tilla­gas. Ut­ö­ver dags­fångsten av fisk och skal­djur finns en­bart sal­lad, så­ser och bröd på me­nyn. Låt in­te

Dröm-dump­lings MOSQUI­TO

Mosqui­to har un­der de se­nas­te åren eta­ble­rat sig som dump­ling­s­täl­let num­mer ett i Bar­ce­lo­na med sitt bre­da ut­bud av dump­lings och blan­dad asi­a­tisk mat. Dess­utom ser­ve­rar de öl från värl­dens al­la hörn. I den­na char­mi­ga, lil­la lo­kal äter du gott och nyt­tigt till en bil­lig peng. Mis­sa in­te de­ras an­ka med plom­mon­sås el­ler won­ton-sop­pan. Det här är ett per­fekt al­ter­na­tiv för så­väl lunch som mid­dag för dig som har pla­ner på att be­sö­ka det när­lig­gan­de Pi­cassomu­se­et, men räk­na med viss kö­bild­ning – det Car­rer de Mal­lor­ca, 133 mer­cat­del­ni­not.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.