SHOPPING

RES Travel Magazine - - Amsterdam -

Li­ten, full­än­dad livsstils­bu­tik SIX AND SONS

Det här är en av mi­na fa­vo­rit­bu­ti­ker just nu. Six and Sons är en li­ten bu­tik med ett smak­fullt ur­val av klä­der, in­red­ning och böc­ker för den som gil­lar kva­li­tet och un­der­fun­dig charm. Här bru­kar jag stå i va­let och kva­let mel­lan att slå till på en ke­lim­kud­de el­ler att in­för­skaf­fa fler av de un­der­ba­ra ke­ra­mik­mug­gar­na från dans­ka Stu­dio Ar­hoj som jag bör­jat sam­la på. På bu­ti­kens öv­re plan hit­tar man stil­säk­ra plagg för bå­de hen­ne och ho­nom från mär­ken som Brixtol, Nué No­tes, Se­lec­ted Fem­me and Anec­do­te. Haar­lem­mer­dijk 31 six­an­dsons.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.