Nu blir det vi­sum­fritt till Vi­tryss­land

RES Travel Magazine - - Transit -

VI­TRYSS­LAND SLÄP­PER PÅ vi­sum­kra­vet för 80 län­der, där­ibland EU-län­der­na och USA. Lan­dets pre­si­dent Alex­an­der Lu­ka­sjen­ko skrev ny­li­gen un­der en för­ord­ning som gör det möj­ligt för tu­ris­ter att be­sö­ka lan­det upp till fem da­gar ut­an vi­sum. För­hopp­ning­en är att öka an­se­en­det i bland väst­län­der­na samt att fri­gö­ra sig från den rys­ka be­ro­en­de­ställ­ning­en, skri­ver yle.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.