Mis­sa in­te vå­ra ci­ty­gui­der

RES Travel Magazine - - Res.se -

VISST KAN DET va­ra svårt att ve­ta vil­ka re­stau­rang­er man ska be­sö­ka el­ler vil­ket ho­tell man ska väl­ja i en stad man ald­rig har be­sökt in­nan. Miss­trös­ta ej. På RES.se har vi sam­lat al­la vå­ra bäs­ta tips till 17 stä­der. Här får du upp­da­te­ra­de tips till vå­ra fa­vo­ri­tre­stau­rang­er, vå­ra bäs­ta tak­ba­rer och vil­ka ho­tell det är som gäl­ler just nu. Be­sök res.se/res­gui­der – där hit­tar du även länk till att lad­da ner gui­der­na som app – helt gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.